Koszt i warunki dostawy

1. Dostawa Towaru odbywa się za pośrednictwem operatora Poczty Polskiej lub firmy
kurierskiej
lub w inny sposób zaakceptowany przez strony (wysyłka paletowa, odbiór osobisty).Wysyłki kurierem realizowane są dla przesyłek do 30kg, natomiast powyżej tej wagi przesyłki są
rozdzielane na mniejsze lub wysyłane na palecie.

2. Zamówione Towary dostarczane są zgodnie z wyborem Klienta bądź to bezpośrednio na
adres Klienta wskazany w internetowym formularzu składanego zamówienia i
potwierdzonego przez Klienta, jako adres do wysyłki lub odbierane osobiście w punkcie
odbioru osobistego pod adresem podanym w trakcie wykonywania zamówienia.

3. Towar zawsze zapakowany jest w sposób odpowiadający jego właściwościom, tak aby nie
ulegał podczas transportu uszkodzeniom, utracie bądź zniszczeniu.

4. Klient na bieżąco jest informowany o kosztach dostawy, są one podawane w trakcie
wypełniania przez Klienta internetowego formularza zamówienia. Wysokość kosztów
wysyłki zależy od kraju do którego wysyłane jest zamówienie, ilości zamawianych towarów
ich wagi oraz sposobu nadania przesyłki.

5. Po otrzymaniu przesyłki Klient będący Konsumentem bądź osoba trzecia przez niego
uprawniona, powinien w miarę możliwości dokładnie sprawdzić stan opakowania, czy nie
nosi ono śladów uszkodzeń, ingerencji osoby nieuprawnionej i czy jego zawartość jest w
stanie nienaruszonym. W razie stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń bądź innych
nieprawidłowości powinien w obecności kuriera w miarę możliwości sporządzić protokół ze
szkody oraz zawiadomić Sprzedawcę. Jeśli produkty wyglądają na uszkodzone, prosi się
aby Klient w miarę możliwości nie przyjmował przesyłki. Niniejsze postanowienie w żaden
sposób nie wyłącza i nie ogranicza uprawnień Klienta będącego konsumentem np. co do
prawa zgłoszenia reklamacji i ma jedynie na celu pomoc Sklepowi internetowemu w
ustaleniu szkody i osoby za nią odpowiedzialnej. Zgłoszenie uszkodzenia przesyłki nie jest
uzależnione od protokołu sporządzonego przez Kupującego przy kurierze. Konsument ma
prawo dokładnego zapoznania się z zamówieniem.